Quotes by TradingView

Зөвхөн сэтгүүлч нарт зориулсан тусгай хөтөлбөр

Зөвхөн сэтгүүлчдэд зориулсан тусгай хөтөлбөрөөр олон улсын мэдээллийн томоохон байгууллагуудын мэдээн дээр бэлтгэсэн хөтөлбөр /CNN, KBS, ARIRANG, BBC, TIME, WORLD NEWS, NHK-WORLD/ -ийг орчуулж бэлтгэх болон бусад олон улсын мэдээ, ярилцлагын контент бэлтгэх, боловсруулах чадвар олгох сургалт эхлэх гэж байна. Ажлын цагтаа зохицуулж цагийн сонголт хийж сурах боломжтой. Хичээлийн материал, тусгайлан бэлдсэн хөтөлбөрийг 100% суралцагч бүрт бэлтгэн өгч, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх зочин урьж богино хугацаанд их мэдлэг мэдээлэл, туршлага суулгах нь бидний зорилго юм. Мэдээний орчуулга, мөн ярилцлага орчуулж буулгах чадвар, гадаад хүнээс ярилцлага авах зэрэг чухал чадваруудыг суулгахад гол анхаарлаа чиглүүлж ажиллана. 7 хоногт 3 өдөр 2 бүтэн цагаар 2 сарын багц хөтөлбөртэйгөөр хичээллэнэ. 2017 оны 9 дүгээр сар 14-нөөс 2017 оны 9 дүгээр сар 24-нийг бүртгэл явагдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар лавлана уу.

Утас: 96674448