соёл урлагын арга хэмжээнүүдийн хуваарийг танилцуулж байна